Svdeeendracht

vereniging

Algemeen

SV De Eendracht is een schietverenging waar zowel dames als heren zich zowel recreatief als op wedstrijdniveau kunnen uitleven.

De meeste leden van onze vereniging genieten van de schietsport op ontspannen manier.  Een aantal neemt als  sportschutters deel aan wedstrijden buiten de eigen vereniging.

Op onze vereniging maken wij gebruik van luchtdruk-geweren en -pistolen, waarbij de leden de keuze hebben tussen het opgelegd (ondersteund) of uit de vrije hand schieten.

We bieden zowel luchtgeweren als luchtpistolen aan, waardoor er diverse mogelijkheden zijn voor onze schutters om hun schietvaardigheden te ontwikkelen.

In ons verenigingsgebouw, hebben wij 11 schietbanen waarop we onze schietsport beoefenen.

De schietsport is een levendige sport met veel mogelijkheden en zeker de moeite waard om een keer te proberen.

Over ons

 • Divers, doelgericht, gezellig & actief vanaf 1956
 • Ons jongste actieve lid is 18 en ons meest grijze lid is 70+
 • Eigen clubgebouw
 • 11 luchtgeweer / pistool banen
 • Het gehele jaar door gezellige evenementen
 • Uitdagende of ontspannende trainingen
 • Iedereen is welkom!

Mogelijkheden

Waar je ook voor komt: je bent van hartelijk welkom!

 • De schietsport beoefenen op een prettige en ongedwongen wijze
 • Wedstrijd schieten (officieel & onofficieel)
 • Gezellige kantine, zowel voor als na het schieten, en geschikt voor bijeenkomsten.
 • Faciliteren van uw feest
 • Jaarlijkse Open Kampioenschap Haaksbergen


Wij hebben alle materialen beschikbaar. Hierdoor ben je niet afhankelijk van je portemonnee of van aanschafkosten,  om  de schietsport te kunnen uitoefenen.

Ons adres is eenvoudig te vinden, gelegen tegenover basisschool Honesch.

Kom gerust langs!

Clubgebouw ‘t Hasselt

SV De Eendracht

Hasseltweg 9

7481 VB Haaksbergen

Tel: 053 – 572 7174

E-mail: sv-de-eendracht-haaksbergen@hotmail.com

Onze mensen

Bestuur

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

Het bestuur als geheel bepaalt het beleid van de vereniging en de uitvoering hiervan, in overleg met de leden.

Ieder bestuurslid heeft daarnaast zijn/haar eigen verantwoordingsgebied.

Het bestuur van de SV De Eendracht bestaat uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter
Cees Besteman – 222 86 156
Secretaris
Bennie Diepenmaat – 06 – 200 69 744
Penningmeester
Andre Willems – 06 – 575 85 126
Bestuursleden
Raymond in den Nieuwenkamp – 06 104 58 111
Rob Wilgenkamp – 06  502 45 251
Julian Kuipers – 06 271 47 310

 

Voor vragen aan een van de bestuursleden kun je altijd een E-mail sturen of het Contactformulier invullen. Natuurlijk kan je ze ook aanspreken op de woensdagavond.

Ieder lid van de vereniging, draait aan de hand van het door het bestuur opgestelde helperslijst voor kantine dienst, telkamer dienst en onderhoudsdagen etc.

Deze helperslijst wordt per mail verspreid en is ook te vinden op het mededelingenbord in de kantine.

Leden zijn zelf verantwoordelijk bij te houden wanneer zij een dienst dienen te draaien.

Trainers en Coaches

Basistraining

Onze Basistrainers zijn altijd bereid u een goede basis aan te leren waarmee u zich veilig en succesvol verder kunt ontwikkelen als sportschutter. De trainingen vinden, bij voorkeur, op de woensdagavond  plaats.

Basistrainers zijn:

 • Cees Besteman
 • Rudith in den Nieuwenkamp
 • Andre Willems

Overige personen

Raymond in den Nieuwenkamp

Sponsoring;
Wedstrijdleiding bedrijventoernooi
Wedstrijdleider onderling
Onderhoud terrein en gebouw,
Planning helpers

Bennie Diepenmaat

Wedstrijdleider onderling
Onderhoud/Reparatie schietbanen
Verhuur vogelschieten e.d.

André Willems

Website

Jan Lammers

Feestjes met schieten

Rob Wilgenkamp

Inkoop drank

Geschiedenis

Veel buurtschappen en dorpen hadden of hebben nog steeds een eigen jaarlijks school- en volksfeest voor haar inwoners. Zo ook had de buurtschap Langelo (Gemeente Haaksbergen) vanaf 1922 een vereniging, met als naam De Eendracht Langelo, die jaarlijks voor haar inwoners activiteiten organiseerden met als hoofdgebeuren het school- en volksfeest. Voor de kinderen werden diverse spelletjes georganiseerd en voor de ouderen een feestdag met muziek en dans. Op deze feestdag streden de mannen om de titel van koning, middels het vogelschieten (op een paal werd een houten vogel geplaatst en hij die de laatste resten van de vogel naar beneden schoot was voor een jaar de koning van Langelo) In het najaar en in de winter werd er met de luchtbuks (knikbuks) geschoten, op schietkaarten, meestal bij een boer op de deel.

Na de oorlog (1945) kwam er steeds meer belangstelling voor het luchtbuks schieten mede doordat er in de regio wedstrijden werden georganiseerd b.v. Sios Rekken, Kerkloo, Haarlo, de kroon Groenlo enz. Aan deze wedstrijden werd natuurlijk ook deelgenomen door de schutters van de eendracht uit Langelo. Om tot hoge scores te komen werd er 1x per week getraind, eerst nog bij de boer, maar later bij café Bannink op het Scholtenhagen (thans café Boenders). Na een aantal jaren vormden zich, vanuit Langelo, een steeds vastere groep jongelui die het luchtbuksschieten steeds meer serieus namen. De ouderen van de school- en volksfeest commissie waren het lang niet altijd eens met de opvatting van de jongeren ( ook toen al!) en daarom werd besloten om een aparte vereniging te stichten die zich bezig hield met de luchtbuks schietsport. Dat alles speelde zich af in de jaren 1954/1955 met als resultaat in 1956 een nieuwe vereniging met dezelfde naam maar voorafgegaan door Schietsport Vereniging, kortweg S.V. De Eendracht. Uiteraard werd via een notariële akte alles vastgelegd en als nieuwe start datum werd genomen 01 augustus 1956.

Een nieuw onderkomen werd snel gevonden en wel bij de familie Bouwman aan de Eibergsestraat (toendertijd café restaurant Het Hoogeland). Dankzij het mogen gebruiken van de achterzaal en slaapkamers was het mogelijk om elke week te trainen en zelf wedstrijden te organiseren. Eerst werden nog een aantal regels van de schuttersvereniging nageleefd o.a. dat alleen inwoners van Langelo lid konden worden maar deze voorwaarden werden al snel afgeschaft waardoor het aantal leden van de schietsport vereniging groter werd. Ook werd besloten om toe te treden tot de Bond Twentse Lucht Schietsport en de landelijke Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie. Tot aan de jaren 1968/1969 werd er geschoten in de genoemde ruimtes, maar iedereen was er van overtuigd dat er verandering moest komen met name het schieten van de achterzaal naar de slaapkamer was soms echt gevaarlijk. Samen met de Familie Bouwman werd de beslissing genomen om op de plaats van een grote loods, naast het café, een locatie te bouwen dat geschikt was voor 12 schietbanen maar ook voor horeca activiteiten. Het samen benutten van deze prachtige (schiet)zaal ging de eerste jaren volgens ieders wens maar na 10 jaar bleek toch wel dat de belangen van de schietvereniging en die van de familie Bouwman niet samen gingen. 

Contact werd gezocht met het gemeentebestuur en vooral met de hulp van de toenmalige burgemeester Stadhouders werd een nieuw onderkomen gevonden aan de Hasseltweg 9 ,de oude openbare lagere school. Deze school werd in ca. 8 maanden, door eigen leden, geschikt gemaakt om de schietsport te kunnen beoefenen. In mei 1982 was het dan eindelijk zover dat de leden hun intrek konden nemen in een prachtig geheel gerenoveerd eigen schietgebouw aan de Hasseltweg 9 te Haaksbergen, met daarin o.a. 11 volledig geautomatiseerde schietbanen en een gezellige verblijfsruimte.

Gallerij